گاهشمار آموزشي

گاه‌شمار آموزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

Kntu.jpg

 
 نيمسال اول 94-95

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

ترم تحصيلي

شنبه 94/06/21

يك‌شنبه 94/10/27

ثبت‌نام اصلي

سه‌شنبه 94/06/17

چهار‌شنبه 94/06/18

كلاس‌ها

‌شنبه 94/06/21

جمعه‌ 94/10/11

شروع كلاس‌هاي آزمايشگاه

 

 

حذف و اضافه

سه‌شنبه 94/06/31

چهار‌شنبه 94/07/01

ثبت‌نام مقدماتي

سه‌شنبه 94/09/24

چهار‌شنبه 94/09/25

حذف اضطراري

پنج‌شنبه 94/07/02

يك‌شنبه 94/09/15

ارزش‌يابي اساتيد

شنبه 94/09/21

پنج‌شنبه 94/10/03

امتحانات

شنبه 94/10/12

يك‌شنبه 94/10/27


  نيمسال دوم 94-95

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

ترم تحصيلي

شنبه 94/11/10

جمعه 95/04/04

ثبت‌نام اصلي

سه‌شنبه 94/11/06

چهار‌شنبه 94/11/07

كلاس‌ها

‌شنبه 94/11/10   

جمعه‌ 95/03/14

شروع كلاس‌هاي آزمايشگاه


 

حذف و اضافه

سه‌شنبه 94/11/20 

چهار‌شنبه 94/11/21

ثبت‌نام مقدماتي

سه‌شنبه 95/02/28

چهار‌شنبه 95/02/29

حذف اضطراري

پنج‌شنبه 94/11/22

يك‌شنبه 95/02/19

ارزش‌يابي اساتيد

شنبه 95/02/25

پنج‌شنبه 95/03/06

امتحانات

شنبه 95/03/16

جمعه 95/04/04

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1394/11/09
تعداد بازدید:
810
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.